Consilum 12, page 1

This list is based on index to Paolo Zacchia, Quaestionum medico-legalium, Nuremberg, 1725, tome 3.  (Apologies for typos.)

Number in BOLD indicates consilium has already been adopted or translated.

Links at Latin title will take you to the translation if it is complete.  For an English translation of titles click here.

Meet our team of Zacchia translators.

Last update  1 March 2024. 34 translations; 29 adoptions

Number Title Latin Type translator
1 Epile[p]siae & Hidrocephali miraculosa sanatione … B. Laurentii Justiniani miracle healing  adopted
2 Religiosa Octogenaria membrorum omnium stupore conflictata & miraculo sanatur miracle healing
3 Alia Religiosa brachiorum arthritide cum tophis … B. Laurentii Justiniani miracle healing
4 Quidem febre & Tetano laborans, in extremo vitae periculo … B. Laurentio Justiniano miracle healing adopted
5 Alius ejusdem B. Laurentii Justiniani instercessione, sciatica liberatur & sanatur miracle healing
6 Monialis dolore sciatico cum stupore & motus importentia sinistri cruris vexata invocato B. Laurentio Justiniano sanatur miracle healing
7 Quidam oedematoso tumore crurum cum ulcere miracle healing Ruth Breindel & Isabella Colucci
8 Nobilis mulier cancroso tumore ulcerato laborans, implorato B. Laurentio Justiniano mirabiliter sanatur miracle healing
9 Alia, in extrema pariendi difficultate & jamjam moriens, B. Gregorio X, Pontifici Max. commendata, feliciter enixa miracle healing obstetrics
10 In eadem causa objectionibus Sacrae Congregationis Rituum respondetur miracle healing
11 Ut valetudinarius quidam esu[?] piscium & ovorum abstineat semperque carnibus vesci debeat consultation diet health Patricia Coyne
12 Conjux propinati veneni accusatus defenditur death murder poison obstetrics Diane McCorkle & 9 students
13 De eadem materia [Conjux propinati veneni accusatus defenditur] death murder poison obstetrics
14 De eadem re, [Conjux propinati veneni accusatus defenditu] & utrum Antimonium sit venerum death murder poison
15 An quispiam ex propinato veneno, vel ingenito occubuisset, quaeritur & resolvitur death poison autopsy
16 In eadem causa Author à Fiscali Magistratu requisitus pro veritate respondet death poison autopsy
17 An Epilepsia laborans statim post paroxysmum possit validè se obligare disease cognition epilepsy consult adopted
18 An amissa memoria, de necessitate amitatur rationis usus & ex eo capite possit irritari testmentum will disease amnesia consultation adopted
19 De signis suffocationis à causa extrinseca, vel intrinseca death murder autopsy Amanda Lepp
20 De salubritate aëris, & ex quibus dignoscatur an aedificium vicini illi noceat architecture health adopted
21 De similato dolore capitis pro obtinento Coadjutore in beneficio, & ex quibis conjecttuis simulatio detegi possit psych religious profession disease Alice Browne
22 De foemina monstrum brutinam formam referens bis enixa; ubi resolvitur suspectam esse bestialitatis, indiciumque sufficiens ad torturam sex physiology obstetrics Amanda Lepp
23 Quod febriculis per intervalla detentus cum articulorum doloribus generare possit; nec ex eo debeat ejus uxor violatae pudiciae, aut suppositi partus adulterini accusari sex adultery adopted
24 De Obstetricibus, & an illis liceat puerperis, seu praegnantibus aliquid per os exhibere, inconsulto Medico, in casu extremae necessitatis death abortion murder malpractice obstetrics jail Alice Browne
25 Quodex soporoso affectu post crapulam subsecuto deindeque accidente etiam infatuatione, non liceat veneni propinationem arguere disease poison? consultation death Alice Browne
26 De signis Praegnatiae; & ex quibus judicari possit mulierem ex illa, aut potius ex febre maligna superveniente decessisse, ad lucrum societatis financial pregnancy death obstetrics jail
27 De signis Pesti, & ex quibus dignoscatur hominem ex illa perisse, necne; ad exceptionem, vel lucrum societatis financial plague death autopsy
28 Excluditur suspicio morbi Gallici ex variis indiciis orta; ratione cujus sponsalia de futuro dissolvere parentes sponsae volebant disease syphilis marriage consult adopted
29 Affectu soporoso, seu lethargo, vel pseudo lethargo detentus an pensiones transferre possit will disease drowsiness consultation
30 Puerulus quindecim mensium post menstruam febrem gravissima syncope oppressus, B. Faelici commendatus illico reviviscit ac perfectè sanatur miracle healing  Ruth Breindel, Ben Revkin, & Daniel Carpenter
31 Apoplexia laborans, morti proximus, cum sui juris non sit, pensiones transferre non potest will disease apoplexy stroke adopted
32 Puer quinquennis ex variolis strangulatus ac semimortuus, B. Faelici commendatus, illico vocem magnam emitten reviviscit & sanatur miracle healing Ruth Breindel, Daniel Carpenter, Benjamin Revkin, Jan Frazier
33 Pecuniae in societatem datae sub periculo vitae mulieris praegnantis illa decedente, quando amittantur, vel non death financial obstetrics
34 Quidam stupri accusatus à puella, ampla loca habente, & perpetuo fluxu albo humecta, ostendit se membrum obtuncatumm & exile habere, & hac ratione se liberavit sex rape jail Brian N. Becker
35 An auriculae mutilatio cum cicatrice inducat irregularitatem disease deformity religious profession Alice Browne
36 An conjugi longa foedaque scabie detento matrimonilale debitum jure denegare possit, ob periculum infectionis sex conjugalrights marriage adopted
37 Ex quibus cognoscatur an partus sit abortivus necne, ad effectum ut mater illi post aliquot dies decedenti succedere possit will obstetrics abortion death adopted
38 An fistula in pectore à Chordae tormento reum eximere debeat torture illness exempt jail disease adopted
39 De Mola; & an absq; virili semine generari possit, ad effectum ut mulier haeres instituta sub conditione. si honeste vixerit. non obstante molae ejectione post moretm viri possit consequi haereditatem sex physiology obstetrics mole Amanda Lepp
40 An Medicus imperitus ex cujas culpa & imperitia aeger periit, subjaceat legum animadversioni death malpractice murder Julia Roever
41 De relatione & discordia Obstetricum referentium super stupro praetenso, & ex quibus peritia, vel imperitia illarum dignoscatur, ad rei veritatem deregendam sex rape Patricia Coyne
42 An ex semine prope uteram ejecto, absque penis intromissione, mulier concipere possit sex deflowering conception Patricia Coyne
43 Religiosus quidam ex apoplectico paroxysmo convalescens an à divinorum officiorum recitatione sit eximendus, ob debilitatem inde contractam, & metum Recidivae diet exercise disease stroke consult health religious apoplexy adopted
44 Excluditur praesumptio & suspicio veneni propinati, vel strangulationis per vim externam cujusdam incarcerati, qui cum fabas semicoctas comedisset & prae frigore intenso soculum ex carbonibus excitasset, mortuus ibi repertus est death murder poison autopsy jail Alice Browne
45 Puella duplici vulnusculo forcibus in oculo accepto ad Corneam penetrante, unde albugineus humor in totu effluxerat, ad invocationem B. Felicis Cantalicii, perfectiorem, quam ante haberet, visum recuperat miracle healing Diane McCorkle and students
46 Mulier praegnans, ex laboribus perpessis in proprio marito curando, in febrem acutam incidit unde abortivit atque mortua est; quaeritur an sit locus exceptioni, vel lucro pecuniarum societatis super periculo illius vitae initae death financial obstetrics
47 An percussió gravior super Renes mulieris praegnantis possit esse causa abortus, haemorragiae et mortis inde sequutae death murder obstetrics psych disease jail adopted
48 Decernitur an Jejunii leges observare possit & debeat is, qui alias ob infirmam valetudinem dispensatus, et mutatione aëris, & labore itineris ita profecit, ut post tres ann. reversus optima sanitate fruatur, an vero ex usu ciborum. Quadragesimalium Recidivae periculum incurrat diet air lent fasting consult health Patricia Coyne
49 Quod dentur morbi, & alia sanitatis incommoda veneficiis Diabolicis excitata, qualia confiderantur hic witchcraft jail demon psych disease adopted
50 Puella rustica muta ac surda à nativitate, à proprio parente compressa, an à poena sit excusanda ob naturalem intellectus imbecillitatem sex incest Patricia Coyne
51 Ex duobus eadem ruina oppressis qui censeatur prior perisse; ad ornatum leg. qui duos; cum in bello ff. de reb. dub. death will inheritance autopsy
52 Qualis imperfectio intellectus probati debeat ad excludendam monialem à professione solemni intelligence cognition disease religious profession dowry adopted
53 De puerpera, quae cum à die partus aliqualem sensisset infirmitatem, tandem 90. à partu die, febre acutissima correpta obiit, quaeritur an pecuniae super ejus vitae periculo in societatem datae amissae sint, vel sit exceptione locus death financial obstetrics
54 De alia idem quaeritur, quae abortum passa, nec benè repurgata iterum concepit, unde post continuas molestias, octavo mense febre correpta iterum abortivit, & ea eo morbo obiit financial death obstetrics
55 Idem de alia, cujus puerperia tertia à partu die suppressa sunt deinde febre acuta correpta, tandem septima apoplectica interiit financial death obstetrics
56 Similitur de alia quae sexto gravidationis mense Hydrope correpta instante justo tempore partus, cum ipsius Hydropis symptomatibus obiit financial death obstetrics
57 De alia quae post multos labores circa meritum aegrotantem perpessos, prae nimio moerore in febrem ardentem incidit sexto mense, & abortivit, & ex ea febre obit financial death obstetrics
58 An sexagenarius infirmae valetudinis, sit jure merito solutus ab observantia jejuniorum, seclusa omni indulgentia Medicorum, ita ut cibis Quadragesimalibus vesci non possit absque certo vitae periculo Diet Lent fasting consult health Patricia Coyne
59 De Epileptico sanato ad sacros Ordines promovendo, & an praegressa Epilepsia illi impedimendo sit propter irregularitatem disease religious profession consult Alice Browne
60 De probatione filiationis, & qualis ex similitudine praesumptio colligitur ad hunc effectum psych paternity disease adopted
61 Quae hominis effigiem immutare possint; ubi de quodam milite per longum tempus absente, cui reverso parentum haereditatem reposcenti consanguinei restituere recusabant identity disguises adopted
62 An percussor homicidii poena teneatur, ubi ex Chirurgi imperitia & negligentia percussus periit: & de vulneribus capitis death malpractice murder
63 Examinantur in firmitates quaedam, an praebeant legitimam causam impetrandi Coadjutorem in beneficio disease exempt religious profession consullt
64 De moniali quae, à clausura dimitti petebat propter morbos quibus se perpetuo conflictari causabatur: & quae infirmitates ad hunc effectum probari debeat illness exempt consult religious profession disease Alice Browne
65 An carunculae inducant sterilitatem sive impotentiam insanabilem, quae ideo impediat generationem prolis ex Matrimonio, ad hoc ut substitutio filii naturalis sortiatur ex nunc suum effectum will sex inheritance illegitimate syphilis disease adopted
66 De superfoetatione, sive de muliere cujus vir in rixa occubuerat, ipsa vero cum octavo postmense foetum edidisset imperfectum, alio mense post, alium etiam perfectum, & bene formatum peperit, quem ideo consanguinei mariti defuncti, ab alio viro superfoetatum dicebat, ad excludendum illum ab haereditate paterna : sed jura ipsius & pudicitia matris hoc responso defenduntur sex gestation superfetation pregnancy inheritance obstetrics Alice Browne
67 De Partu naturali & legitimo, & an foetus ex ventre matris lethali aegritudine defunctae vivus extrahi potuerit, ad effectum successionis pregnancy death 7 mos gestation obstetrics inheritance abortion adopted
68 De dissolutione Matrimonii propter impotentiam coëundi & generandi, ex aetate sexagenaria & fistula in perinaeo praesumptum, non expectato triennio sex marriage Patricia Coyne
69 Ex quibus dignosci possit, mulierem recenter peperisse, aut potius menstruorum diu retentorum profluvium passam fuisse, ad defensionem cujusdam falso accusatae quod faetum perdidsset abortion infanticide death murder obstetrics menstruation Patricia Coyne
70 De debito conjugali & quid moderatè redditum non noceat viro quantum vis articulorum morbo detento sex marriage adopted
71 An, & quomodo Medicus cogi possit ad medendum, & quid in tempore pestilenti disease plague Patricia Coyne
72 Membrana matricis collum occludens, parvis foraminibus pervia, non impedit conceptionem; & quamvis liberum mariti congressum non admittat, si tamen amovibilis sit arte Medica; ut contigit in facto, non propterea dissolvitur matrimonium: & aliis ad materiam petinentibus sex marriage obstetrics Caesarean Patricia Coyne
73 Mortuo marito, mulier quaedam nulla interjecta mora alium virum, cum quo postea secundas contraxit nuptias, admisit quae post 273 dies filium enixa est, & quaeritur cujusnam filius censendus sit sex paternity obstetrics Patricia Coyne
74 Mors urgentiori causae tribuenda est; unde in concursu vulneris accepti, & morbi pestilentis resolvitur pestem fuisse veram mortis causam non vulnus death murder plague Patricia Coyne
75 Concubina cujusdam Septuagenarii simulque valentudinarii, concubinatus tempore amasium alium juvenem deperibat, cum quo habuit consuetudinem, quae cum intra biennium duos filios peperisset, & mortuo illo septuagenario instaret pro alimentis dictorum filiorum tanquam ex illo procreatorum, eluditur ejus petitio ex in habilitate illius septuagenarii paternity age sex obstetrics Patricia Coyne
76 An Gemellorum imparis sexus foemina ad generandum inhabilis ex eo censeri debeat sex fertility marriage adopted
77 Putredo cadaveris excludit praesumptionem propinati veneni: & ex quibus dignosci possit quempiam ex veneno ingenito, vel externo periisse death murder plague autopsy poison adopted
78 Pactum comorandi perpetuo in loco, in quo quis matrimonium contraxit, an valeat; Quid si necessitas recedendi urgeat ob infirmitatem? Et quid demum si novum domicilium uxori noxium sit marriage disease phthisis adopted
79 Revocatio cujusdam juvenis submersi ad vitam examinatur an miraculo tribuenda sit miracle healing plague drowning Alice Browne
80 An morbus Gallicus cum bubonibus copiosè fluentibus, potuerit esse remedium naturale sufficiens ad Epilepsiam curandum miracle healing syphilis plague epilepsy Daryn Lehoux
81 An periculum caecitatis sit Justa causa renunciandi Episcopatui , ubi ex aëris malitia immineret work consult Alice Browne
82 Quod membri virilis detruncati brevitas & segnities quaedam ad coëundum, non impediant matrimonium nec generatione, modo coitus inceptus recte perfici possit sex marriage syphilis disease adopted
83 Diluuntur causae quaedam ex quibus contendebat Medicus aliquis frigiditatem & sterilitatem mulieris probare, cum qua vir matrimonium contrahere cupiebat secluso hoc impedimento sex marriage fertility adopted
84 Impetrato Coadjustore a quodam Archidiacono ob varias infirmitates quibus detinebatur Capitulum gratiam impugnavit supreptionis, unde examinantur rationes utriusque Partis, & respondetur hic pro validitate Gratiae disease calculi exempt religious profession
85 Cum vir & uxor ruri existentes fungorum veneno extincti essent, nemine praesente famulis praefidia per villas vicinas requirentibus, Dubitatum fuit quis eorum supervixisset, ad effectum successionis cujusdam in capitulis matrimonialibus contentae ad favorem superstitis death inheritance will adopted

our team

Back To Zacchia home page